Minimalt fjerboldforbrug

Så er der endelig foretaget signifikante målinger for fjerboldenes holdbarhed udregnet over en hel sæson.

De fugtede bolde har været opbevaret i SAVE-BIRDIE fugtrør mindst 10 dage og tages fra røret umiddelbart før kamp. Reference-boldene er taget direkte fra paprøret, som har været opbevaret i et bryggers.

Resultat:
Der spilles single i 1½ time hver uge. Her spares i gennemsnit 2,9 bolde (RSL CLassic) pr. gang.
Set over en sæson bliver det en besparelse på 2071 kr. (17 kr. x 2,9 x 42 uger)

Konkulsion:
SAVE-BIRDIE fugtrør er tjent ind på under en måned, hvis den ene af spillerne har anskaffet fugtrøret og er den der sørger for bolde. Hvis begge anskaffer røret er det tjent hjem på – ja nemlig …